nopi_ules.jpg  
 
 
 
 
 
   
 
Активисты
Евгения
Лера
Никита
Настя 
Юля 
Яна
 Максим
Алина 
Коля
Вика
  
Рузана 
Анастасия 

   
Александра
 
Алёна
 
ira.jpg
Ира 

Artur.jpg
Артур
 
Карина

  Карина
 


 

 

lover.jpg 

unistus.gif

  spordihall.gif
 
Riskilaste toetusprogrammi rakendamine labi noortekeskuste

 

 

har_tead.jpg sotsfond.jpg  01_entk.jpg
 

 
 
 
 
 
   
 eea.jpg
 
 
 
 
Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 
Эстонский язык  Русский язык   WebMail
_______________________ 

  Песня МЦ

Песня К-Ярве     

 
har_tead_small.jpg
sotsfond_small.jpg 
entk.jpg
 

ank_logo_tekst_korval.png

 

 

 


        
 Активисты
 
Геля
 
 
Ася
  
 
  Ксюша
 
 Вероника
  
Екатерина
 

Сергей

Арина
 
 misha.jpg
 
Миша

Рома

vika3.jpg
Вика 
 
 
Артур
 
 
 Настя
 
 
Настя
 
Амалия
 
 
 Диана
 
 
Алина
 
Артем 
 
Марек
 
Кристьян