nopi_ules.jpg  
 
 
 
 
 
   
 
Активисты
Евгения
Лера
Никита
Настя 
Юля 
Яна
 Максим
Алина 
Коля
Вика
  
Рузана 
Анастасия 

   
Александра
 
Алёна
 
ira.jpg
Ира 

Artur.jpg
Артур
 
Карина

  Карина
 


 

 

lover.jpg 

unistus.gif

  spordihall.gif
 
Eesti ANK poolt koordineeritav programm"Noorsootooasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete kaivitamise ja rakendamise programm"

 

01_entk.jpg      har_tead.jpg   sotsfond.jpg

 

 

 

 

 

 

Rahastaja: ESF kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ 
Algus: 01.11.2015 
Lõpp: 31.12.2018

Saadud toetus, 3,1 miljonit

 Meeskond: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Ivika Uslov

    

Noorte Tugila tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele. Saame aastatel 2015-2018 toetada umbes 8800 noort. Noorte Tugilad paiknevad kõikjal Eestis.

Riik jaotub piirkondadeks, koondades enda alla mitu kohalikku omavalitsust. Programmiga on ühinenud pea 50 noortekeskust (137 KOVi), kellest igaüks suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega. Jälgime, et igas Tugilas saaks nõu ja abi vähemalt 53-70 noort aastas. Probleemsematele piirkondadele pakume mahukamat tuge.

Noorte Tugila toetab noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noortegarantiiga on seotud ka eesti ANK poolt koorineeritav Nopi Üles programm, Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht“ , Eesti Noorsootöö Keskus (töösuve programm, mobiilsed kutselaborid) ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 
Эстонский язык  Русский язык   WebMail
_______________________ 

  Песня МЦ

Песня К-Ярве     

 
har_tead_small.jpg
sotsfond_small.jpg 
entk.jpg
 

ank_logo_tekst_korval.png

 

 

 


        
 Активисты
 
Геля
 
 
Ася
  
 
  Ксюша
 
 Вероника
  
Екатерина
 

Сергей

Арина
 
 misha.jpg
 
Миша

Рома

vika3.jpg
Вика 
 
 
Артур
 
 
 Настя
 
 
Настя
 
Амалия
 
 
 Диана
 
 
Алина
 
Артем 
 
Марек
 
Кристьян