nopi_ules.jpg  
 
 
 
 
 
   
 
Активисты
Евгения
Лера
Никита
Настя 
Юля 
Яна
 Максим
Алина 
Коля
Вика
  
Рузана 
Анастасия 

   
Александра
 
Алёна
 
ira.jpg
Ира 

Artur.jpg
Артур
 
Карина

  Карина
 


 

 

lover.jpg 

unistus.gif

  spordihall.gif
 
Tхrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tццhхivevalmiduse parandamine
 sotsfond.jpg   01_entk.jpg
  
 har_tead.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Ida-Viru Keskregiooni koostöögrupp, kuhu kuuluvad Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Toila vallad ja Kohtla-Järve linn, osaleb kohalike omavalitsuste (KOV) koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Nimetatud tegevussuuna raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

 

Programmi kestvus: september 2016 kuni september 2018

 

Programmi maksumus:  244 359 eurot

 

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

 

Tulemus: rohkem Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Toila valdade ja Kohtla-Järve linna noori on kaasatud noorsootöösse.

Kaasatakse 5% uusi noori ja luuakse 500 uut võimalust piirkonna noortele.

 

Lisainfo Ida-Viru Keskregiooni koostöögrupi kohta: http://ivol.kovtp.ee/et/uldinfo

Lisainfo KOV koostöögruppide tegevussuuna kohta: https://www.entk.ee/kov-tegevussuund

 

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

 

 

 
 
Эстонский язык  Русский язык   WebMail
_______________________ 

  Песня МЦ

Песня К-Ярве     

 
har_tead_small.jpg
sotsfond_small.jpg 
entk.jpg
 

ank_logo_tekst_korval.png

 

 

 


        
 Активисты
 
Геля
 
 
Ася
  
 
  Ксюша
 
 Вероника
  
Екатерина
 

Сергей

Арина
 
 misha.jpg
 
Миша

Рома

vika3.jpg
Вика 
 
 
Артур
 
 
 Настя
 
 
Настя
 
Амалия
 
 
 Диана
 
 
Алина
 
Артем 
 
Марек
 
Кристьян